CSC (Nghiệp đoàn kinh doanh thiết bị xây dựng tạm thời Chubu) (sau đây gọi là "Nghiệp đoàn") sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân cũng như yêu cầu tất cả các nhân viên nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện triệt để việc bảo vệ thông tin cá nhân như sau.

Quản lý thông tin cá nhân

Nghiệp đoàn sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như duy trì hệ thống an ninh, hoàn thiện hệ thống quản lý và đào tạo nhân viên một cách kỹ lưỡng, v.v. cũng như thực hiện các biện pháp bảo mật và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân để giữ cho thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và cập nhật, đồng thời ngăn chặn những hành vi truy cập trái phép, làm mất, làm hư hỏng, làm giả, làm rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân do khách hàng ủy thác sẽ được sử dụng để gửi e-mail và tài liệu dưới dạng liên hệ, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp thắc mắc bởi Nghiệp đoàn.

Cấm tiết lộ/cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Nghiệp đoàn sẽ quản lý các thông tin cá nhân do khách hàng ủy thác một cách hợp lý và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau đây.

  • Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng
  • Trường hợp tiết lộ thông tin cho bên nhà thầu do nghiệp đoàn ủy thác nghiệp vụ nhằm thực hiện dịch vụ mà khách hàng mong muốn
  • Trường hợp cần tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật
  • Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân
  • Nghiệp đoàn đang thực hiện các biện pháp bảo mật toàn diện để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

Truy vấn từ/của chính chủ

Trường hợp khách hàng có nguyện vọng truy vấn, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, nghiệp đoàn sẽ đáp ứng yêu cầu này sau khi xác nhận chính chủ.

Tuân thủ và rà soát lại luật pháp và quy chuẩn

Nghiệp đoàn tuân thủ luật pháp Nhật Bản và các quy chuẩn khác được áp dụng liên quan đến thông tin cá nhân do Nghiệp đoàn nắm giữ, đồng thời rà soát lại nội dung của chính sách này khi cần để nỗ lực cải thiện chúng.

Liên hệ

Các thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân của Nghiệp đoàn, vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau.

CSC (Nghiệp đoàn kinh doanh thiết bị xây dựng tạm thời Chubu)
39-2 Kamezaki Shinden, phố Kawagoe, huyện Mie, tỉnh Mie 510-8114
SĐT: 059-329-7899